Turbidimetri

Kemisk analys som utnyttjar det fenomen att ljus, som passerar ett medium med finfördelade partiklar med annat brytningsindex än mediet självt, minskar i intensitet genom spridning. I turbidimetri mäts intensiteten hos ljus som passerat genom mediet utan spridning. I nefelometri mäts intensiteten hos det spridda ljuset, vanligtvis, men inte nödvändigtvis, i räta vinklar mot den infallande ljusstrålen.

Login