Rotationsblandare

Rotationsblandarna är gjorda för att blanda prover på två olika sätt

1. Vagga: När proverna är placerade i radiell riktning dvs. parallellt i förhållande till plattformen fås en upp/ned blandning

2. Rotation: När proverna är placerade mot radien i plattformen fås en roterande blandning av proverna. För att förhindra att provrören ramlar av kan plattformen justeras (lutas).

Det finns två typer, ARM-801 och ARM-802, vilka kan användas t.ex. vid kemiska reaktioner, enzymatiska reaktioner, känslig behandling av celler, blodprover etc.

Skillnad: ARM-802 har digital timer upp till 9 timmar och hastighetskontroll med 1 rpm's ökning. ARM-801 en timer upp till två timmar med 10 stegs hastighetskontroll.
Båda modellerna är mikroprocessor styrda.
Login