Referenselektroder

Referenselektroder behövs när mätelektroden är en halvcells elektrod.
Det är främst vid jonselektiva mätningar som halvcells elektroder används.
Fördelen är att samma referenselektroden kan användas till flera olika jonselektiva elektroder.

Orion Sure-Flow® Referenselektroder


900100

900200

PRODUKT NR.BESKRIVNINGREKOMENDERAS FÖR
900100Ag/AgCl Singel referens-
elektrod i epoxi, Sure-Flow
Många jonselektiva mätningar
900200Ag/AgCl Dubbel referens-
elektrod i epoxi, Sure-Flow
(Ref.potential ~246mV)
Alla jonselektiva mätningar
Login