Syrgasinstrument med membranprobe (DO) eller optisk probe (RDO)

Äntligen kan vi lansera ett Thermo Scientific Orion instrument som kan hantera både polarografiska och optiska syrgasprober.
Instrumentet känner själv vilken typ av probe som är ansluten.

Vad är då skillnaden?

Traditionell syrgasmätning görs via ett utbytbart membran där syret reduceras och skillnaden mot kalibreringen mäts i mV, som omräknas till ppm. Membranet har relativt begränsad livslängd och kan upplevas som litet "trixigt" att montera.

Vad innebär optisk syrgasmätning (RDO tekniken)?
RDO tekniken använder i stället för ett membran en utbytbar kapsel. I denna kapsel finns en blå ljuskälla som exiterar en molekyl, en s.k. lumiphor. Lumiphormolekylen avger då ett rött ljus. Om syre finns närvarande sker en kollision mellan lumiphoren och syret varvid energin övergår till syremolekylen. Det röda ljuset minskar då i intensitet och intensitetsskillnaden med och utan syre mäts.
Ju mer syre närvarande desto större skillnad.

Fördelar med en prob som har utbytbar kapsel
- enkelt att byta kapsel, en gång/år
- inga membran behövs
- inga lösningar
- omrörning behövs ej
- förbrukar ej syre
- 1 års garanti på kapseln
- 3 års garanti på proben
- Alt. 3, 6, 10, eller 30 meter kabel

Välj modell efter behov. Samtliga modeller finns som bänkmodeller och portabla

ModellBänk/
Portabel
Syrgasprobe
RDO eller DO
RS232/USB
portar
   pH   Kond.   ISEDatapunkter
Star A113
Star A123
Bänk
Portabel
DO (membran)
DO
inga
inga
50
50
Star A213
Star A223
Bänk
Portabel
RDO/DO
RDO/DO
ja
ja
2 000
1 000
Star A216
Star A323
Star A326
Bänk
Portabel
Portabel
RDO/DO
RDO/DO
RDO/DO
ja
ja
ja
   ja
  
2 000
5 000
5 000
Star A329PortabelRDO/DOja
   ja   ja   ja5 000
VERSA STARBänkRDO/DOja   ja   ja   ja2 000
Star A323PortabelRDO/DOja5 000

För detaljerad information om instrumenten se under RDO/DO-instrument, välj i vänstra kolumnen.

Login