Jonselektiva system (ISE)

Thermo Scientific är världsledande inom system för jonselektiva mätningar.
Produkterna går under varunamnet Orion.
Det finns system eller enstaka produkter för varje applikation, från rutin mätningar till avancerade applikationer.
System kan vara från helt automatiserande till enkla portabla system.
Det finns 25 olika jonselektiva elektroder för specifika mätningar
I denna uppsjö av produkter finns det alltid en kombinationsmöjlighet som passar till Dina analyser.
Scandinovata AB har varit leverantör av Orion produkter i 25 år. Vi har lång erfarenhet, hög kompetens samtidigt som vi håller rimliga priser. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Jonselektiva instrument Star A-serien

Orion Star A instrument en ny serie kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett multi instrument som mäter pH - jonselektivt - konduktivitet och syrgas.
Instrumenten finns både som bänkmodeller och portabla modeller.
Bänkmodellerna är stänkskyddade med en nydesignad stor tydlig skärm
Portabla modellerna är helt vattentäta de t.o.m. flyter, vilket kan vara lämpligt vid fältbruk.

Orion DUAL STAR  Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP

För detaljerad information om instrumenten se under ISE-instrument i vänstra kolumnen.

Jonselektiva elektroder

Det finns 25 specifika jonselektiva elektroder. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod erfodras).

Följande joner kan mätas:
Ammoniak - Ammonium - Bly - Bromid - Cyanid - Fluorid - Fluoridborat - Jodid - Kadmium - Kalcium - Kalium - Klorid - Klorgas - Koldioxid - Koppar - Kväveoxid - Natrium - Nitrat  - Nitrit - Perklorat - Silver/Sulfid - Syrgas - Tensid - Tiocyanat - Vattenhårdhet.

För detaljerad information om elektroderna se under ISE-elektroder i vänstra kolumnen.

Följande instrument finns för jonselektiva mätningar:
Star A214: Bänkinstrument som mäter pH/ISE/ORP.
Star A324: Handhållet instrument som mäter pH och jonselektivt.
Star A329: Handhållet instrument för samtliga mätparametrar.
DUAL-Star: Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP


För detaljerad information om instrumenten se under ISE-instrument i vänstra kolumnen.

Login