Elektrolyter

900001Elektrolyt till 900100 referenselektrod, 5x60 ml
900002Innerelektrolyt till 900200 referenselektrod, 5x60 ml
900003Ytterelektrolyt till 900200 referenselektrod, 5x60 ml
900010Elektrolyt till Na-elektrod vid halter högre än 0.2 ppm, 5x60 ml
900012Elektrolyt till Na-elektrod vid halter lägre än 0.2 ppm, 5x60 ml
900061Optimum Results A referenselektrolyt, 5x60 ml
Till följande jonselektiva elektroder: fluorid, kadmium och kalcium, sulfid
900062Optimum Results B referenselektrolyt, 5x60 ml
Till följande jonselektiva elektroder: bly, cyanid, klorid och silver/sulfid.
900063Optimum Results C referenselektrolyt, 5x60 ml
Till följande jonselektiva elektroder: bromid, jodid och koppar
900065Optimum Results E referenselektrolyt, 5x60 ml
Till följande jonselektiva elektroder: kalium.
900046Optimum Results F referenselektrolyt, 5x60 ml
Till följande jonselektiva elektroder: nitrat och nitrit.

Elektrolyter, standardlösningar och jonstyrkejusterare (ISA) finns beskrivet under respektive elektrod

Login