Jonselektiva elektroder (ISE)

Det finns 25 specifika jonselektiva elektroder. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod erfodras).
Nedan följer en lista på samtliga jonselektiva elektroder, standard och jonstyrkejusterare.

Följande joner kan mätas:
Ammoniak - Ammonium - Bly - Bromid - Cyanid - Fluorid - Fluoridborat - Jodid - Kadmium - Kalcium - Kalium - Klorid - Klorgas - Koldioxid - Koppar - Kväveoxid - Natrium - Nitrat - Nitrit - Perklorat - Silver/Sulfid - Syrgas - Tensid - Tiocyanat - Vattenhårdhet.

ISA = jonstyrkejusterare

Ammoniak
11012BN (Utgått)
9512BN
(Orion)
Ammoniakelektrod gasmembran.
Kombinationselektrod för bestämning av ammoniumjoner via överföring till ammoniak.
Levereras med 20 st membran, pincett och elektrolytlösning
Mätområde: 1.0 - 10-6 M, 17 000 - 0.01 ppm
1100900
Ammoniak kit bestående av 1 x 1101000 elektrolyt
och 1 x 1101100 membran (20 st)
951006Ammoniumstandard, 0.1 M ammoniumklorid, 475 ml
951007Ammoniumstandard, 1000 ppm beräknat på N, 475 ml
951211ISA, ammoniak, pH-justerare, 475 ml
Ammonium
931801Mätmodul för ammonium. Kräver 9300BN elektrodhållare  
900200 referenselektrod rekommenderas
Mätområde: 1.0 - 5x10-7 M, 17 000 - 0.01 ppm
Plastmembran
Bly/Sulfat
9682BNWPBlyelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel
Mätområde: 0.1 - 10-6 M, 20 7000 - 0.2 ppm
9482SCBlyelektrod Solid State, halvcell.
900200 referenselektord rekommenderas.
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: 0.1 - 10-6 M, 20 7000 - 0.2 ppm
900062Optimum Results B, referenselektrolyt till 9682BNWP 5x60 ml
948206Blystandard, 0.1 M blyklorat, 475 ml
948207Sulfatstandard, 0.1 M natriumsulfat, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat, 475 ml
Bromid
9635BNWPBromidelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 1.0 - 5x10-6 M, 79 900 - 0.40 ppm
9435SCBromidelektrod, Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: 1.0 - 5x10-6 M, 79 900 - 0.40 ppm
900063Optimum Results D referenselektrolyt till 9635BNWP, 5x60 ml
943506Bromidstandard, 0.1 M natriumbromid, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat, (940011),  475 ml
Cyanid
9606BNWPCyanidelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 10-2 - 8x10-6 M, 260 - 0.2 ppm
9406SCCyanidelektrod, Solid State, halvcell,
900200 referenseketrod rekommenderas.
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: 10-2 - 8x10-6 M, 260 - 0.2 ppm
900062Optimum Resuls B referenselektrolyt till 9606BNWP, 5x60 ml
951011Alkaliskt reagens, 10 M NaOH
(tillverkas av Scandinovata AB)
Fluorid
9609BNWPFluoridelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: mättad - 10-6 M, mättad - 0.02 ppm
9409BNFluoridelektrod, Solid State, halvcell
900100 referenselektrod rekommenderas
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: Mättad - 10-6 M, mättad - 0.02 ppm
9409SCFluoridelektrod, Solid State, halvcell
900100 referenselektrod rekommenderas
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: Mättad - 10-6M, mättad - 0.02 ppm
900061Optimum Results A referenselektrolyt till 9609BNWP, 5x60 ml
040906Fluoridstandard 1 ppm som F- med TISAB II, 475 ml
040907Fluoridstandard 2 ppm som F- med TISAB II, 475 ml
040908Fluoridstandard 10 ppm som F- med TISAB II, 475 ml
940906Fluoridstandard 0.1 M NaF, 475 ml
940907Fluoridstandard 100 ppm som F-, 475 ml
940909TISAB II, (ISA) bruksfärdig lösning, 3.75 l
940911TISAB III (ISA) koncentrat, 475 ml
Fluoroborat
9305BNFluoroboratelektrod, plastmembran, halvcell
900200 referenselektod rekommenderas.
BNC-bontakt med 1 m kabel
Levereras med 2 st mätmoduler
Mätområde: 1.0 - 7x10-6 M, 86 800 - 0.6 ppm
930501Utbytesmodul för 9305BN, 1 st
930711ISA, 2 M ammoniumsulfat, 475 ml
Jodid
9653BNWPJodidelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 1.0 - 5x10-8 M, 20 700 - 0.2 ppm
9453BNJodidelektrod Solid State, halvcell
900200 referenselektrod rekommenderas
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 1.0 - 5x10-8 M, 20 700 - 0.2 ppm
900063Optimum Results D referenselektrolyt för 9653BNWP, 5x60 ml
945306Jodidstandard, 0.1 M natriumjodid, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (940011), 475 ml
Kadmium
9648BNWPKadmiumelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-lontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 10-1 - 10-7 M, 11 200 - 0.01 ppm
9448SCKadmiumelektrod, Solid State, halvcell,
900200 referenselektrod rekommenderas
Screw cap för lös kabel
Mätområde: 10-1 - 10-7 M, 11 200 - 0.01 ppm
900061Optimum Results A referenselektrolyt till 9648BNWP, 5x60 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (940011), 475 ml
StandardSe instruktionsmanualen
Kalcium
9720BNWPKalciumelektrod, ionplus® Sure-Flow® plastmembran.
Kombinationselektrod BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler
Mätområde: 1.0 - 5x10-7 M, 40 100 - 0.02 ppm.
9320BNKalciumelektrod, halvcell plastmembran.
900100 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler
Mätområde: 1.0 - 5x10-7 M, 40 100 - 0.02 ppm
900061Optimum Results A referenselektrolyt till 9720BNWP, 5x60 ml
972001Utbytesmodul för 9720BNWP, 1 st
932001Utbytesmodul för 9320BN, 1 st
922006Kalciumstandard, 0.1 M kalciumklorid, 475 ml
923206Kalciumstandard, 100 ppm kalciumkarbonat, 475 ml
932011ISA, 4 M kaliumklorid, 475 ml
Kalium
9719BNWPKaliumelektrod, ionplus® Sure-Flow® plastmembran.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler
Mätområde: 1.0 - 10-6 M, 39 000 - 0.04 ppm
9319BNWPKaliumelektrod, halvcell plastmembran.
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel
Levereras med 2 st mätmoduler
Mätområde: 1.0 - 10-6 M, 39 000 - 0.04 ppm
900065Optimum Results E referenselektrolyt till 9719BNWP, 5x60 ml
971901Utbytesmodul för 9719BNWP, 1 st
931901Utbytesmodul för 9319BNWP, 1 st
921906Kaliumstandard, 0.1 M kaliumklorid, 475 ml
931911ISA, 5 M natriumklorid, 475 ml
Klorgas
9770BNWPKlorelektord, Solid State kombinationselektrod,
inkl. spänningskälla, jodidreagens, syrareagens,
BNC-kontakt med 1 m kabel
Mätområde: 3x10-4 - 10-7 M, 20 - 0.01 ppm.
977001Spänningskälla till 0770BNWP
977007Standardlösning av kaliumjodid.
Reagerar som klor men är stabil i lösning.
100 ppm som klor. 475 ml
977010Jodidreagens till 9770BNWP, 5x60 ml
977011Syrareagens till 9779BNWP, 475 ml
Klorid
9617BNWPKloridelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel
Mätområde: 1.0 - 5x10-5 M, 35 500 - 1.8 ppm
9417BNKloridelektrod, Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel
Mätområde: 1.0 - 5x10-5 M, 35 500 - 1.8 ppm
9417SCKloridelektrod, Solid State, halvcell,
900200 referenselektrod rekommenderas.
Screw cap för lös kabel
Mätområde: 1.0 - 5x10-5 M, 35 500 - 1.8 ppm
900062Optimum Results B referenselektrolyt till 9617BNWP, 5x60 ml
941706Kloridstandard, 0.1 M natriumklorid, 475 ml
941707Kloridstandard, 100 ppm som Cl-, 475 ml
941708Kloridstandard, 1 000 ppm som Cl-, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (940011), 475 ml
Koldioxid
9502BNWPKoldioxidelektrod, gasmembran, kombinationselektrod för bestämning av
koldioxid, karbonat och bikarbonat i vattenlösningar.
BNC-kontakt med 1 m kabel
Levereras med 4 membran, pincett, O-ringar och elektrolyt.
Mätområde: 10-2 - 10-4 M, 440 - 4.4 ppm
950202Referenselektrolyt till 9502BNWP, 60 ml
950204Membran till 9502BNWP.
4 st membran och 2 st O-ringar
950206Koldioxidstandard, 0,1 M natriumvätekarbonat, 475 ml
950207Koldioxidstandard, 1 000 ppm som kalciumkarbonat, 475 ml
950210Koldioxidbuffert, 475 ml
Koppar
9629BNWPKopparelektrod, ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 0.1 - 10-8 M, 6 350 - 6.4x10-4 ppm
9429BNKopparelektrod Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 0.1 - 10-8 M, 6 350 - 6.4x10-4 ppm
9429SCKopparelektrod, Solid State, halvcell
900200 referenselektrod rekommenderas.
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: 0.1 - 10-8 M, 6 350 - 6.4x10-4 ppm
900063Optimum Results D referenselektrolyt till 9629BNWP, 5x60 ml
942906Kopparstandard, 0.1 M kopparnitrat, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (94 0011), 475 ml
Kväveoxid/
(NOx)

9546BNKväveoxidelektrod gasmembran.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 20 st membran, pincett och elektrolytlösning.
Mätområde: 5x10-3 - 4x10-6 M, 230 - 0.18 ppm
954602Referenselektrolyt för 9546BN, 60 ml
954604Membran för 9546BN, 20 st
954606Kväveoxidstandard, 0.1 M natriumnitrat, 475 ml
956410Syrabuffertlösning, 475 ml
930711ISA, 2 M ammoniumsulfat, 475 ml
Natrium
8611BNWPNatriumelektrod ROSS® Sure-Flow® i glas.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 841101, 841108, 841109, 841111 och 900010.
Mätområde: Mättad - 10-6 M, mättad - 0.02 ppm.
8411BNNatriumelektrod ROSS, halvcell glas.
800300 referenselektrod rekommenderas
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras  med  841101, 841108, 841109, 841111 och 900010..
Mätområde: Mättad - 10-6 M, mättad - 0.02 ppm.
900010Referenselektrolyt vid Na-halter högre än 0.2 ppm, 5x60 ml
900012Referenselektrolyt vid Na-halter lägre än 0.2 ppm, 5x60 ml
841101Förvaringslösning för natriumelektroder, 475 ml
841113Rekonditioneringslösning för natriumelektorder, 475 ml
841108Natriumstandard, 1 000 ppm som Na+, 475 ml
841109Natriumstandard med ISA vid Known addition, 1 000 ppm som Na+
941105Natriumstandard, 10 ppm som Na+, 475 ml
941107Natriumstandard, 100 ppm som Na+, 475 ml
941706Natriumkloridstandard, 0,1 M natriumklorid, 475 ml
841111ISA, ammoniumklorid och ammoniumhydroklorid, 475 ml
Nitrat
9707BNWPNitratelektrod, ionplus® Sure-Flow® plastmembran.
Kombinationselektrod, BNC-kontak med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler.
Mätområde: 1.0 - 7x10-6 M, 14 000 - 0,1 ppm som kväve
9307BNWPNitratelektrod plastmembren, halvcell
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler.
Mätområde: 1.0 - 7x10-6 M, 14 000 - 0,1 ppm som kväve
900046Optimum Results F referenselektrolyt till 9707BNWP, 5x60 ml
970701Utbytesmodul till 9707BNWP, 1 st
930702Utbytesmodul till 9307BNWP, 1 st
920706Nitratstandard, 0.1 M natriumnitrat, 475 ml
920707Nitratstandard, 1 000 ppm som kväve, 475 ml
930707Nitratstandard, 100 ppm som kväve, 475 ml
930710NiSaB, nitratextraktionslösning, 475 ml
930711ISA, 2 M ammoniumsulfat, 475 ml
Nitrit
9746BNWPNitratelektrod, ionplus® Sure-Flow® plastmembran.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler.
Mätområde: 1.4x10-2 - 3.6x10-6 M, 100 - 0.02 ppm
9346BNNitratelektrod plastmembran, halvcell,
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler.
Mätområde: 1.4x10-2 - 3.6x10-6 M, 100 - 0.02 ppm
900046Optimum Results F referenselektrolyt till 9746BNWP, 5x60 ml
974601Utbytesmodul till 9746BNWP, 1 st
934301Utbytesmodul till 9346BN, 3 st
954606Nitratstandard, 0.1 M natriumnitrit, 475 ml
Perklorat
931801Mätmodul för perkloratmätning, plastmembran, halvcell
Kräver 9300BN elektrodhållare.
900200 referenselektrod rekommenderas
Mätområde: 1.0 - 7x10-6 M, 99 500 - 0.7 ppm
Kaliberings
standard
Se instruktionsmanualen
931911ISA, 5M natriumklorid, 475 ml
Silver/
Sulfid
9616BNWPSilver/sulfidelektrod ionplus® Sure-Flow® Solid State.
Kombinationselekrod, BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 1.0 - 10-7 M, 107 900 - 0.01 ppm som Ag+, 32 100 - 0.003 ppm som S2-
9416BNSilver/sulfidelektrod Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: 1.0 - 10-7 M, 107 900 - 0.01 ppm som Ag+, 32 100 - 0.003 ppm som S2-
9416SCSilver/sulfidelektrod Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
Screw cap-kontakt för lös kabel.
Mätområde: 1.0 - 10-7 M, 107 900 - 0.01 ppm som Ag+, 32 100 - 0.003 ppm som S2-
900062Optimum Results B referenselektrolyt till 9616BNWP, 5x60 ml.
941609SAOB (Sulfid-Anti-Oxidant-Buffer) reagens, 475 ml
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (940011), 475 ml
Syrgas
970899Syrgas/BOD-elektrod gasmembran.
Kombinationselektrod, BNC-kontakt med 1 m kabel,
Levereras med 2 st membran, 2 st batterier och tratt med inbyggd magnet för omrörning.
Mätområde: 0 - 14 ppm
970801Membran/Elektrolytmodul, 1 st
970802Tratt med inbyggd omrörarmagnet
Tensid
9342BNTensidelektrod, plast membran, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Mätområde: Ändpunkten indikeras vid titrering
654201Kalibreringsstandard, 0.05 M Hyamine, 475 ml
654203Triton X-100
Tiocyanat
9458SCTiocyanatelektrod, Solid State, halvcell.
900200 referenselektrod rekommenderas.
Screw cap för lös kabel.
Mätområde: 1.0 - 5x10-6 M, 58 100 - 0.29 ppm
Kaliberings-
lösning
Se instruketionsmanualen
1101800ISA, 5 M natriumnitrat (940011)
Vatten-
hårdhet
9332BNWP
UTGÅTT
Divalent katjonelektrod, plastmembran, halvcell.
900100 referenselektrod rekommenderas.
BNC-kontakt med 1 m kabel.
Levereras med 2 st mätmoduler.
Mätområde: 1.0 - 6x10-6 M
933201
UTGÅTT
Utbytesmodul till divalent katjonelektrod, 1 st
922006Standard, 0.1 M kalciumklorid, 475 ml
923206Standard, 100 ppm kalciumkarbonat, 475 ml
Login