Syrgasprober med membrankapslar till DO-instrument

Thermo Scientific tillverkar syrgasprober under produktnamnet Orion.
Vi kan erbjuda en komplett program av polarografiska syrgasprober för applikationer från BOD (Biological Oxygen Demand), generella applikationer på lab. till vattenanalyser uti i fält.

Fördelar med syrgasproberna
Automatisk temperaturkompensation.
Smidiga membrankapslar som bara skruvas på proben
De flesta proberna kräver ingen justering av noll ström.
Proberna finns med olika kabellängder 1.5m, 3m, 10m och 20m.

Gemensamt för samtliga syrgasprober

Svarstid för totala värdet:      90%  inom 10 sekunder - 95% inom 15 sekunder och 99% inom 60 sekunder.
Temperaturområde:              0 till 50oC
Elektrolytens livslängd:         180 dagar (ett medelvärde som kan variera)
Probens förvarings temp.      -5 till 50oC                                  


A. 081010

B. 083005

C. 086020

D. 080510MD

Produkt nr.InstrumentApplika-
tioner
Minimum
provflöde
   Syrgas
   förbrukning
   Maximum
   tillåtet
   övertryck
   Drift    Kabel
    längd
A. 081010MD3-Star
4-Star
5-Star
Fält och
lab.
20 cm/sek   < 1%/dag    3 m
    081010
    UTGÅTT
    081010MD +
    1010801
    adapter
805, 810
850
Fält och
lab.
20 cm/sek   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   < 1%/dag    3 m
B. 083005MD
    083010MD
    083025MD
    083060MD
3-Star
4-Star
5-Star
Fält och
lab.
10 cm/sek
   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   6 BAR   ca. 0.1%/dag    1.5 m
    3 m
    10 m
    20 m
    083005A
    083010A
    083025A
830A, 835A,
862A
Fält och
lab.
10 cm/sek   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   6 BAR   ca 0.1%/dag    1.5 m
    3 m
    10 m
C. 086030MD
    inkl.
    omrörare
3-Star
4-Star
5-Star
bänkmodeller
Lab.10 cm/sek   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   6 BAR   ca 0.1%/dag    2 m
    086020A
    inkl.
    omrörare
862ALab.10 cm/sek   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   6 BAR   ca 0.1%/dag    2 m
D. 080510MD3-Star
4-Star
5-Star
Fält10 cm/sek   0.008 µg/h
   (mg/L)-1
    vid 20o C
   10 BAR   ca 0.1%/dag    3 m
Login