pH-buffertar och förvaringslösningar

Twin Neck är vår mycket omtyckta förpackning av pH-buffertar.
Buffertarna är desamma som i tidigare men innehåller 500 mL.
Vi kan nu även erbjuda förvaringslösning i Twin Neck flaskor.
Vidare har vi lyckats sänka priset på förvaringslösningen med
hela 40%

Det praktiska med Twin Neck är att ingen separat bägare behövs.
Tryck upp önskad mängd i sidobehållaren och kalibrera direkt där i.
Vid avslutad kalibrering är det bara att hälla ut lösningen.

Vi kan även erbjuda pH-buffertar och förvaringslösning i
individuella påsar. För fältbruk eller för Er som behöver garanterat
fräscha lösningar.

Förvaringslösning till samtliga pH-elektroder

SS07/500MLNYHETTwin Neck Storage Solution500 ml
910001Storage Solution475 ml

pH-buffertar

910168NYHET1.68 pH-buffert475 ml
9116860NYHET1.68 pH-buffert5x60 ml
BS04/500MLNYHETTwin Neck pH-buffert, pH 4.01, (rosa)
500 ml   
9101044.01 pH-buffert, (rosa)475 ml
9104604.01 pH-buffert,, (rosa)5x60 ml
910425PerpHect® pH 4.01, individuella buffertpåsar25/förpackning
  
9101055.00 pH-buffert, (orange)475 ml
  
910686NYHET6.86 pH-buffert475 ml
9168660NYHET6.86 pH-buffert5x60 ml
BS07/500MLNYHETTwin Neck pH-buffer pH 7.00, (gul)
500 ml  
9101077.00 pH-buffert, (gul)475 ml
9107607.00 pH-buffert, (gul)5x60 ml
910725PerpHecT pH 7.00, individuella buffertpåsar25/förpackning
  
910918NYHET9.18 pH-buffert475 ml
9191860NYHET9.18 pH-buffert5x60 ml
BS10/500MLNYHETTwin Neck pH-buffert, pH 10.01, (blå)
500 ml   
91011010.01 pH-buffert, (blå)475 ml
91106010.01 pH-buffert, (blå) 5x60 ml
911025PerpHecT pH 10.01, individuella buffertpåsar25/förpackning
910112NYHET12.46 pH-buffert475 ml
911260NYHET12.46 pH-buffert5x60 ml
910199”Allt i ett” buffert kit, pH 4, 7 och 10 samt förvaringslösning,
1 elektrodförvaringsflaska
475 ml
916099NYHETAllt i ett 60 ml buffert kit, pH 4, 7 och 10 , förvaringslösning samt rengöringslösning60 ml/flaska

LIS-buffertar för pH-mätning i jonsvaga vattenlösningar

700001LIS buffertpaket, 4 x pH buffert A (pH 6.97),
4 x pH-buffert B (pH 4.10), 2 x pHisa jonstyrkejusterare,
50 ml/flaska, 1 x 1 ml spruta
475 ml/flaska
700402Lis pH-buffert, pH 4.10,4 x 475 ml
700702Lis pH-buffert, pH 6.97,4 x 475 ml
700902Lis pH-buffert, pH 9.15,4 x 475 ml
700003pHisa, jonstyrkejusterare5 x 60 ml
Login